ΟΛΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ (200)
ΘΕΜΑ ΑΡ. % Σήμερα (13 Απρ 2007)
Domain 4 2,0% 430
Διεθνές 85 42,5% 9.138
Ελληνικό 77 38,5% 8.278
Χρονολογία 34 17,0% 3.655
ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0% 21.500 (κατά προσέγγιση)
STUB ΑΡ. % Σήμερα
Ακρίβεια 1 0,5% 108
Επέκταση 33 16,5% 3.548
Επιμέλεια 8 4,0% 860
(Κανένα) 158 79,0% 16.985
ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0% 21.500
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΡ. % Σήμερα
Ναι 5 2,5% 538
Όχι 195 97,5% 20.963
ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0% 21.500
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡ. % Σήμερα
Ναι 17 8,5% 1.828
Όχι 183 91,5% 19.673
ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0% 21.500
ΠΑΡΑΠ./ΒΙΒΛΓΡ. ΑΡ. % Σήμερα
Και τα 2 4 2,0% 430
Μόνο Παραπ. 1 0,5% 108
Μόνο Βιβλγρ. 13 6,5% 1.398
Κανένα από τα 2 182 91,0% 19.565
ΣΥΝΟΛΟ 200 100,0% 21.500
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ DOMAIN (162)
ΘΕΜΑ ΑΡ. % Σήμερα
Ελληνικό 77 47,5% 8.278
Διεθνές 85 52,5% 9.138
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 17.415 (est.)
STUB ΑΡ. % Σήμερα
Ακρίβεια 1 0,6% 108
Επέκταση 33 20,4% 3.548
Επιμέλεια 8 4,9% 860
(Κανένα) 120 74,1% 12.900
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 17.415
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΡ. % Σήμερα
Ναι 5 3,1% 538
Όχι 157 96,9% 16.878
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 17.415
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡ. % Σήμερα
Ναι 17 10,5% 1.828
Όχι 145 89,5% 15.588
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 17.415
ΠΑΡΑΠ./ΒΙΒΛΓΡ. ΑΡ. % Σήμερα
Και τα 2 4 2,5% 430
Μόνο Παραπ. 1 0,6% 108
Μόνο Βιβλγρ. 13 8,0% 1.398
Κανένα από τα 2 144 88,9% 15.480
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 17.415